Almohade: Un o una almohade és un membre d'una secta islàmica que va dominar al nord d'Àfrica i a la Península Ibèrica entre els segles XII i XIII.